Nákup a finance

V České republice, může být uzavřena definitivní kupní smlouva na nový dům až v tu dobu, kdy je objekt vystavěn a ohlášen na katastru nemovitostí. Z toho důvodu se předem uzavře smlouva, v které obě strany ujednají, že kupující definitivní kupní smlouvou objekt koupí a prodávající tento objekt prodá, jakmile bude tento objekt dostavěn. Tato smlouva se nazývá „ Smlouva o smlouvě budoucí kupní“.Tato smlouva je závazná pro obě strany. Zde jsou již ujednány všechny podmínky, které budou uvedené v konečné kupní smlouvě, které platí pro obě strany.

Tento postup platí také pro Residence Lipno. Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude uzavřena v době trvání rezervační smlouvy. Po podpisu, má kupní stranu po dobu čtyř týdnů možnost zařídit si financování.

V okamžiku, kdy nové domy budou předávány, podepíší obě strany konečnou kupní smlouvu. To se provádí u notáře nebo právníka, který úředně ověří podpisy stran na smlouvě. Poté je podepsaná kupní smlouva odeslána na katastr nemovitosti, kde se vlastnické právo kupující strany zapíše do veřejného rejstříku. Nicméně, na rozdíl od situace v Nizozemsku, tato registrace může zabrat několik týdnů. Jakmile katastr nemovitostí vlastnické právo zapíše, kupující se stane formálním vlastníkem domu včetně pozemku.

Rezervace

Je možné si nemovitost zdarma rezervovat na dva týdny.

Rezervační smlouva

Je nezávazná a je určena k tomu, aby během doby čtyř týdnů byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí. Záloha činí € 3.000,- (tato částka se odečte z konečné kupní ceny).

Smlouva o smlouvě budoucí

Tato smlouva obsahuje povinnost pro obě strany při předání domu uzavřít definitivní kupní smlouvu. V této Smlouvě o smlouvě budoucí jsou také stanoveny platební termíny.

Definitivní kupní smlouva

Tato smlouva je uzavřena při předání domu prostřednictvím advokáta nebo notáře. Po uhrazení poslední splátky na kupní cenu, je kupní smlouva předložena katastru nemovitostí k vkladu vlastnického práva. To může trvat několik týdnů. Poté je již dům včetně stavení parcely zapsán v katastru nemovitostí na jméno strany kupující.

Financování

Vastbouw může pro budoucí kupce v rámci tohoto projektu vyjednat výhodnější podmínky s místními bankami. Žádosti za účelem financování jsou společnosti Vastbouw koordinovány předem, kdy jsou bance předem poskytnuty požadované informace. Vzhledem k tomu, že banky jsou již seznámeny se specifikací projektu a Vaše nové domy zná, užijete si pohodlí rychlého vyřízení.

zůstaňte ve spojení

sledujte naše zprávy přes Facebook nebo Twitter.

Zpravodaj

Zůstaňte informován o posledních novinkách a vývojích